Ordensreglement

-Opgang og kældergange skal holdes fri for alt undtagen indgangsmåtten, da det er en flugtvej i tilfælde af brand.

-Støj og leg på trapperne er ikke tilladt, leg/boldspil skal foregå på de indrettede arealer.

-Kørsel med motordrevne køretøjer er ikke tilladt på flisearealer

-Det er ikke tilladt at fastgøre eller male ting på udvendige facade murer eller montering af synlig Parabol- antenne/antenne.

-Husholdnings affald skal afleveres i affalds beholder udfor opgang 3-9-15-21. Restaffald i ved sort låg, og organisk i ved grønt låg (pose udleveret fra kommunen) genanvendeligt affald(storskrald) kan sorteres og afleveres i container i garage nr. 2 (sortering se affald genbrugs hjemmeside) glas skal afleveres i container ved Petersminde skolen.

-Det er ikke tilladt at støje efter kl. 20.00. og før kl.7.00. det gælder f.eks. bore, hamre, råben, høj musik, voldsom leg eller brug af egen vaskemaskine/tørremaskine.

-Parkering af køretøjer må kun forekomme i de opmærkede båse med gyldigt P-kort, dagskort til gæster hentes ved viceværten.

-Ved istandsættelse af lejligheden se tillæg til ordensreglementet

-Ejerens pligter se tillæg til ordensreglement

Info

Ved installation af fryser, køleskab eller lignende i kælderrummet skal der betales el-afgift til Ejerforeningen kontakt viceværten (pt. 120. kr. pr el forbrugende apparat pr. kvartal).

Tørring af tøj kan foregå i tørrerummene i kældrene, eller på de tørrestativer på græsarealerne men ikke synligt på altanerne.

Vaskepenge til fælles vaskeri blok 2 og 4 i kælderen skal indsættes på kort ved viceværten.

Rengøring af væge og vinduer i trapperummet skal udføres af beboerne i de enkelte opgange trappen rengøres af viceværten hver anden uge (se opslagstavlen).

Husdyr er tilladt, men må ikke forstyrre andre beboere i ejendommen, og holdes i snor på fælles arealerne

Affald må ikke stilles i opgangen