Om foreningen

Ejerforeningen Stjerneparken omfatter 78 ejerlejligheder fordelt på 4 boligblokke med 3 opgange i hver blok.

De to ældste blokke er fra 1965-1966. De to yngste blokke er fra 1968-1969.

Ejerforeningen er oprettet i 1977 ved en sammenlægning af 2 beboerforeninger – 1 for hver 2 blokke.

De 4 blokke er beliggende på Stjernevej, Uhre-delen af Uhrhøj, i Vejle.

Ejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Ejerforeningen har en fuldtidsansat varmemester og en timelønnet afløser.