Tillæg til ordensreglementet

Ændringer i de faste installationer så som vand, varme, el og kloakafløb samt flytning/fjernelse af vægge, der er lavet af beton eller teglsten,må kun udføres efter forudgående kontakt med Viceværten/bestyrelsen.

Kloakafløb, der ønskes ændret i etageadskillelser SKAL udføres af autoriserede håndværkere.

Eventuel underbo skal være informeret. Ændring af elinstallationer skal også udføres af autoriserede håndværkere. En gang årligt er det pålagt ejeren/beboeren af de enkelte lejligheder at tilse at de faste vand-, el-, og kloakinstallationer til vaskemaskine/opvaskemaskine samt vandhaner (blandingsbatterier) er korrekt tilsluttet til husets faste installationer, samt at vandhaner og toilettet ikke står og løber med vand