Ordensreglement


Da trappeopgangene og kældergangene er flugtveje i tilfælde af brand, skal disse være ryddet for alt på nær måtter i disse arealer.

Alt husholdnings affald skal afleveres i affaldssøerne udfor blokkene med henholdsvis grøn og sort låg, og må ikke henstilles i opgangen

Storskrald afleveres i garage nr 2 efter de afmærkninger der er på containerne.
Flasker og glas kan afleveres i flaskecontainer ved Petersmindehallen.

Støj og leg på trapper og opgange må ikke finde sted, boldspil skal foregå på græsarealet ved blok 4

Det er ikke tilladt at tegne på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommens inventar

Tørring af tøj på altanerne må kun foregå hvis det ikke kan ses udefra. Vi anviser til tørrerum i kældrene, eller vaskeriets tørretumbler

Paraboler og lignende må ikke være synlig udefra og må ikke fastgøres i murværket    

Kørsel med cykel og knallert eller andet motordrevet køretøj må ikke foregå på flise arealet

Det er ikke tilladt at bore, hamrer eller lignende samt brug af egen vaskemaskine eller tørretumbler efter kl 20.00.

Parkering af biler må kun forekomme i de opmærkede båse med et gyldigt P-kort som er udleveret, dagskort hentes ved viceværten.

Hunde skal altid føres i snor

Ved installation af fryser, køleskab eller lignende i kælderrummet skal der betales en elafgift til ejerforeningen på 120 kr pr kvartal.

Vaskeriet kan benyttes i hverdagene mellem kl 7.00 og til kl 21.00 samt søn og helligdage fra kl 9.00 og til kl 19.00.

Vaskekort : penge indsættes på kort ved viceværten stjernevej 9 kælderen.

Ekstra nøgler til lejligheden købes ved viceværten (systemnøgle)

Rengøring af trapperne foretages af viceværten, måtter og sko skal være fjernet samt reklamer fra postkasserne må ikke efterlades i opgangen.(se opslag på opslagstavlen)

Renholdelse af væge og vinduer i trapperummet skal udføres af beboerne i de enkelte opgange.